• นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
7   คน
สถิติทั้งหมด
158919   คน
เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2557
นายชาติ มณีสา
นายชาติ มณีสา
ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวังชัย
จัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแนบประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 23)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 1 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 19)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 1 พฤศจิกายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 26)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 03102565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 24)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 3 เมษายน 2566
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 324)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 23 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 347)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 9 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 352)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 386)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 29 มกราคม 2564
ประกาศสอบราคา
แบบประมาณราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 928)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 19 ธันวาคม 2560
แบบ ปร 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสหราษฏร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 568)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 19 ธันวาคม 2560
แบบ ปร4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสหราษฏร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 915)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 19 ธันวาคม 2560
แบบ ปปช2 การจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนสหราษฏร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 799)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 19 ธันวาคม 2560
เกี่ยวกับภาษี
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลวังชัย ตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 505)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 26 พ.ย. 2562
ประกาศการประมูลเช่าตลาดสดและห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลวังชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 562)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 20 สิงหาคม 2561
คำสั่งมอบหมายการรับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตฆ่าสุกรฯ ทต.วังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 431)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 18 เมษายน 2560
คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการขอทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ทต.วังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 780)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 18 เมษายน 2560
จดหมายข่าวเกี่ยวกับภาษี
ประกาศ จดหมายข่าวภาษีเทศบาลตำบลวังชัย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 508)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 3 มกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เทศบาลตำบลวังชัย 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 662)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 5 มกราคม 2560
จดหมายข่าวเกี่ยวกับภาษีเทศบาลตำบลวังชัย ปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 769)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 2 มิถุนายน 2559
จดหมายข่าวเกี่ยวกับภาษีเทศบาลตำบลวังชัย ปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 881)  รายละเอียด »
โดย : ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง     เมื่อวันที่: 6 มกราคม 2558
ประกาศราคากลาง (ปปช.)
ประกาศราคากลาง บก 06 โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 354)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 9 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักถนนวังเกิ้ง5 ข้างบ้านผอ.ปรีชา ชุมชนวังเกิ้ง 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 393)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 10 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสกุลพานิช ชุมชนหนองนกเขียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 401)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 10 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด-เปิดเป็นช่วงๆถนนมุขศิริพูล 5 ชุมชนประชานิมิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 278)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 2 เมษายน 2563
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 649)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 4 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลาง บก 06 โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 354)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 9 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักถนนวังเกิ้ง5 ข้างบ้านผอ.ปรีชา ชุมชนวังเกิ้ง 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 393)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 10 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสกุลพานิช ชุมชนหนองนกเขียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 401)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 10 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด-เปิดเป็นช่วงๆถนนมุขศิริพูล 5 ชุมชนประชานิมิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 278)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 2 เมษายน 2563
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสรางรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด-เปิด เป็นช่วงๆทั้งสองข้างถนน ข้างหอพระธรรม ชุมชนหนองนกเขียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 253)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 23 มันาคม 2563
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด-เปิดเป็นช่วงๆซอยบุรีด้านทิศตะวันออก ชุมชนประชานิมิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 316)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 23 มีนาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 556)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 4 มกราคม 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ทต.วังชัย รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 497)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 8 ตุลาคม 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ทต.วังชัย รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 827)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 9 ตุลาคม 2560
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ทต.วังชัย รอบ 6 เดือน (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 511)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 8 ตุลาคม 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ทต.วังชัย รอบ 6 เดือน (ต.ค.2560-มีนาคม 2561) ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 695)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 5 เมษายน 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ทต.วังชัย รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 784)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 9 ตุลาคม 2560
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 649)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 4 ตุลาคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย เรื่อง การประมูลเช่าตลาดสดและห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลวังชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ 2
(อ่าน : 817)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 7 กันยายน 2561
ประกาศ ประมูลเช่าห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลวังชัย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 506)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 30 ตุลาคม 2560
ประกาศผลการเปิดซองประมูลเช่าตลาดสดและห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลวังชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 762)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 20 กันยายน 2559
Video Thumbnail ถนนคนเดินเทศบาลตำบลวังชัย
Video Thumbnail กิจกรรมอุ่นไอรักแม่สู่ลูก
Video Thumbnail Ice bucket นายกกิตติ คำแก่นคูณ
Video Thumbnail old movie countdown

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล ด่วนที่สุด ( 31 พ.ค. 66 ) ขก 0023.3/14651

(ขายรัวๆ)หนังสือสอบ นักจัดการงาน... ( อ่าน 818 / ตอบ 0 )
    โดย : narumol khojunta  khojunta   เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2559 : 10:43   
​ใครเคยสอบตำแหน่งพนักงานราชการทั... ( อ่าน 522 / ตอบ 0 )
    โดย : นวพร  คำแสนวงษ์   เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2559 : 15:33   
รบกวนด้วยนะคะ ( อ่าน 752 / ตอบ 0 )
    โดย : วารุณี  สงชลา   เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2559 : 16:00   
ข่าวดีสำหรับเกษตรตัวจริงทุกท่าน ... ( อ่าน 616 / ตอบ 0 )
    โดย : sakorn  Subin   เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2559 : 19:32   
ทดสอบระบบเว็บบอร์ด เทศบาลตำบลวัง... ( อ่าน 1,040 / ตอบ 1 )
    โดย : เว็บมาสเตอร์   เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2557 : 19:24    ตอบล่าสุด : เว็บมาสเตอร์
       

= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลวังชัย มากน้อยเพียงใด?

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง<< มิถุนายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Protect The King กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 
999 หมู่ 10 ถนนมุขศิริพูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-431508 โทรสาร. 043-431508
Admin Login