• นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
148   คน
สถิติทั้งหมด
201983   คน
เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2557
นายชาติ มณีสา
นายชาติ มณีสา
ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวังชัย
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลวังชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(อ่าน : 74)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 22 เมษายน 2567
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบ่าลตำบลวังชัยที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(อ่าน : 86)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 22 เมษายน 2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 (มกราคม-มีนาคม 2567ฉ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 1453)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 1 เมษายน 2567
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 59)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 1 เมษายน 2567
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 449)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 23 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 480)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 9 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 484)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 525)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 29 มกราคม 2564
ประกาศสอบราคา
แบบประมาณราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 1056)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 19 ธันวาคม 2560
แบบ ปร 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสหราษฏร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 680)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 19 ธันวาคม 2560
แบบ ปร4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสหราษฏร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 1045)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 19 ธันวาคม 2560
แบบ ปปช2 การจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนสหราษฏร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 921)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 19 ธันวาคม 2560
เกี่ยวกับภาษี
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลวังชัย ตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 641)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 26 พ.ย. 2562
ประกาศการประมูลเช่าตลาดสดและห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลวังชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 684)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 20 สิงหาคม 2561
คำสั่งมอบหมายการรับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตฆ่าสุกรฯ ทต.วังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 542)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 18 เมษายน 2560
คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการขอทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ทต.วังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 923)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 18 เมษายน 2560
จดหมายข่าวเกี่ยวกับภาษี
ประกาศ จดหมายข่าวภาษีเทศบาลตำบลวังชัย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 630)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 3 มกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เทศบาลตำบลวังชัย 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 777)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 5 มกราคม 2560
จดหมายข่าวเกี่ยวกับภาษีเทศบาลตำบลวังชัย ปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 894)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 2 มิถุนายน 2559
จดหมายข่าวเกี่ยวกับภาษีเทศบาลตำบลวังชัย ปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 1006)  รายละเอียด »
โดย : ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง     เมื่อวันที่: 6 มกราคม 2558
ประกาศราคากลาง (ปปช.)
ประกาศราคากลาง บก 06 โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 510)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 9 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักถนนวังเกิ้ง5 ข้างบ้านผอ.ปรีชา ชุมชนวังเกิ้ง 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 521)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 10 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสกุลพานิช ชุมชนหนองนกเขียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 540)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 10 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด-เปิดเป็นช่วงๆถนนมุขศิริพูล 5 ชุมชนประชานิมิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 411)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 2 เมษายน 2563
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 768)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 4 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลาง บก 06 โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 510)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 9 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักถนนวังเกิ้ง5 ข้างบ้านผอ.ปรีชา ชุมชนวังเกิ้ง 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 521)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 10 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสกุลพานิช ชุมชนหนองนกเขียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 540)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 10 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด-เปิดเป็นช่วงๆถนนมุขศิริพูล 5 ชุมชนประชานิมิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 411)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 2 เมษายน 2563
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสรางรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด-เปิด เป็นช่วงๆทั้งสองข้างถนน ข้างหอพระธรรม ชุมชนหนองนกเขียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 386)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 23 มันาคม 2563
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด-เปิดเป็นช่วงๆซอยบุรีด้านทิศตะวันออก ชุมชนประชานิมิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 517)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 23 มีนาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 674)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 4 มกราคม 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ทต.วังชัย รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 623)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 8 ตุลาคม 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ทต.วังชัย รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 946)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 9 ตุลาคม 2560
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ทต.วังชัย รอบ 6 เดือน (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 610)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 8 ตุลาคม 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ทต.วังชัย รอบ 6 เดือน (ต.ค.2560-มีนาคม 2561) ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 821)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 5 เมษายน 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ทต.วังชัย รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 909)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 9 ตุลาคม 2560
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 768)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 4 ตุลาคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย เรื่อง การประมูลเช่าตลาดสดและห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลวังชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ 2
(อ่าน : 964)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 7 กันยายน 2561
ประกาศ ประมูลเช่าห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลวังชัย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 630)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 30 ตุลาคม 2560
ประกาศผลการเปิดซองประมูลเช่าตลาดสดและห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลวังชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 881)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 20 กันยายน 2559
Video Thumbnail ถนนคนเดินเทศบาลตำบลวังชัย
Video Thumbnail กิจกรรมอุ่นไอรักแม่สู่ลูก
Video Thumbnail Ice bucket นายกกิตติ คำแก่นคูณ
Video Thumbnail old movie countdown

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

Protect The King กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 
999 หมู่ 10 ถนนมุขศิริพูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-431508 โทรสาร. 043-431508
Admin Login