• นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
66   คน
สถิติทั้งหมด
145658   คน
เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2557
ข่าวกิจกรรม
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพถวายข้าวต้มแด่พระสงฆ์จำนวน 105 รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดหนองกุง ตำบล
(เข้าชม : 7)
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพถวายข้าวต้มแด่พระสงฆ์จำนวน 105 รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดหนองกุง ตำบล
(เข้าชม : 7)
ประชาคมให้ความช่วยเหลือ กรณีนางเม็ง โพธิ์ศรี ไม่มีที่อยู่อาศัย และตรวจสอบที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านพักพร้อมบันทึกถ้อยคำการยินยอมให้ปลูกสร้างในที่ดินของนางวิบูลย์ คำปลิว ที่บ้านหลุมหิน โดยการประสานงานร่วมกันของ นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง นายกิตติ คำแก่น
(เข้าชม : 19)
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" จัดทำฝายชะลอน้ำ ที่ฝายน้ำล้นลำห้วยยาง ม.10 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง เมื่อ 18 ม.ค. 2566
(เข้าชม : 10)
No gift policy
(เข้าชม : 48)
นายกิตติ คำแก่นคูณ นายกเทศมนตรีตำบลวังชัยร่วมกับ นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ ลงพื้นที่ชุมชนหัวหนองกุง 1 เมื่อวันที่ 22 พ.ย.65 กรณีนางมณฑา ชุมพล ร้องขอรับความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
(เข้าชม : 34)
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
(เข้าชม : 30)
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายกิตติ คำแก่นคูณ นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลวังชัย ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ได้รับผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่น “โนรู” ในเข
(เข้าชม : 56)
“วังชัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย” เทศบาลตำบลสังชัย นำโดยนายกิตติ คำแก่นคูณ นายกเทศมนตรี จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพิ่มศักยภาพ โดยออกนอกพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นการเปิดโลกทัศน์ ดูวิถีของชุมชนต่างพื้นที่
(เข้าชม : 50)
นายกิตติ คำแก่นคูณ นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย เข้ารับโล่ห์รางวัล จากท่านสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประเภท “รางวัล ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๕ “ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 ส.ค.65
(เข้าชม : 60)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชัย เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระ 3 ขั้นตราเป็นเทศบัญญัติ ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 22 ส
(เข้าชม : 77)
โดยนายกิตติ คำแก่นคูณ นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย #จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาความรู้ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565
(เข้าชม : 116)
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เพื่อขอรับความเห็นชอบและรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
(เข้าชม : 58)
เทศบาลตำบลวังชัย จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดย นายกิตติ คำแก่นคูณ นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย พร้อมประชาชนจิตอาสาเทศบาลตำบลวังชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใ
(เข้าชม : 77)
วันที่ 19 มิ.ย.65 นายสมพงษ์ คำแก่นคูณ รองนายกเทศมนตรี คณะสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้มอบเงินจำนวน 5,000 บ.ช่วยเหลือนางลัดดา ศรีชาติ ผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.65
(เข้าชม : 72)
เทศบาลตำบลวังชัย โดยนายกิตติ คำแก่นคูณ นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย ได้ลงพื้นที่ทั้ง 14 ชุมชนในเขตเทศบาล ทำการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ค.65
(เข้าชม : 69)
นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย พัฒนาการจังหวัด และนายอำเภอน้ำพอง ลงสำรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ แก่ นายกวาง ขิมโพธิ์ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 65 (ชุมชนวังเกิ้ง 3)
(เข้าชม : 70)
การมอบบ้านให้แก่ผู้พิการ ด้อยโอกาส ราย นายประสิทธิ ทำมา (ชุมชนศรีบุญเรือง) เมื่อวันที่ 8 ก.ค.65 โดยได้ความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดขอนแก่น สี่หมื่นบาท เทศบาลตำบลวังชัย สองหมื่นบาท กิ่งกาชาดอำเภอน้ำพอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และนายสิริวัฒน์ หงส
(เข้าชม : 80)
นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลวังชัย เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังชัย (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2) และทำการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพวิถีภูมิปัญญาทัองถิ่น(ทำลูกประคบ) แก่ผู้สูงอ
(เข้าชม : 92)
น.ส.สตรีรัตน์ พรหมศักดา นักเรียน ชั้น ม.4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา เก็บเงินได้ จำนวน 200 บาท ที่ห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย เมื่อวันที่ 17 พ.ค.65 เด็กดีต้องสนับสนุน ทำดีต่อไปนะลูก
(เข้าชม : 90)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>
999 หมู่ 10 ถนนมุขศิริพูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-431508 โทรสาร. 043-431508
Admin Login