• นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
235   คน
สถิติทั้งหมด
121646   คน
เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2557
ข่าวกิจกรรม
25 มีนาคม 2565 นายกิตติ คำแก่นคูณ นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย มอบหมายให้นายชาติ มณีสา ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล เข้ารับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ระดับ A ระดับคะแนน 87 คะแนนของเทศบาลตำบลวังขัย
(เข้าชม : 22)
นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย ประชุมประจำเดือนพนักงาน และลูกจ้าง รอบเดือนธันวาคม 2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน และมอบนโยบายในเรื่องการทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งมีกิจกรรมการมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ปฏิบัติหน้าทีดีเ
(เข้าชม : 20)
วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายกิตติ คำแก่นคูณ นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย และคณะ มอบเงินจำนวน 35,000 บ.ช่วยเหลือ นายล้วน เรียงสันเทียะ ผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้านเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565
(เข้าชม : 28)
นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย นำพนักงานเทศบาล ออกกางเตนท์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ (นายล้วน เรียงสันเทียะ) ในเช้าวันที่ 19 มีนาคม 2565
(เข้าชม : 31)
นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย และเจ้าหน้าเทศบาลตำบลวังชัย ได้ออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่492/5 ม.1 ต.หนองกุง (ชุมชนตลาด) เมื่อวันที่ 18 มี.ค.65 เวลาประมาณ 10.30-13.00 น.
(เข้าชม : 21)
สำนักปลัดเทศบาล ประชุมชี้แจงเรื่องการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินโครงการแก่พี่น้องประชาชนบ้านวังเกิ้ง ม.4 ต.วังชัย เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม2565 ณ ศา
(เข้าชม : 28)
โครงการอบรมเชิงวิชาการระบบยุติธรรมชุมชนและการให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น ประจำปี 2565 เป้าหมายเพื่อความสมานฉันท์ในชุมชนและมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น #สำหรับพนักงานเทศบาลเพื่อการให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำกับประชาชนในขุมชน วันที่ 17 ก.พ. 2565
(เข้าชม : 38)
ทต.วังชัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ประชาชนในพื้ีนที่ สภาเด็ก และจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมการทำแนวกันไฟ ที่ วัดป่ามหาวันวิหาร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565
(เข้าชม : 33)
นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ประธาน อสม.และประธานกลุ่มสตรี เพื่อปรึกษาหารือ และรับฟังปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข ในการพัฒนาเทศบาล เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
(เข้าชม : 35)
รับแจ้งตาย จากที่ได้รับคำร้องผ่านทาง e service (นายเสน คอมสิงห์)
(เข้าชม : 39)
เทศบาลตำบลวังชัย เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ซึ่งมีการปฐมนิเทศ โดย นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย ท่านกิตติ คำแก่นคูณ และมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม #เทศบาลวังชัยใส่ใจเสิมสร้างกำลังใจแด่ผู้สูงอายุ#
(เข้าชม : 40)
นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล เดินทางไปศึกษาดูงาน การปลูกพืชปลอดสารพิษ ที่อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล วันที่ 19 มกราคม 2565
(เข้าชม : 35)
ทต.วังชัย เร่งแก้ไขปัญหากลิ่นและควันไฟ บริเวณสถานที่กำจัดขยะ ณ ต.หนองกุง อ.น้ำพอง โดยการใส่ปูนขาวกำจัดหนอนแมลงวัน โดยใช้โดรนพ่นยาฆ่าแมลงวัน พ่นน้ำผสมอีเอ็มและกากน้ำตาลเพื่อดับกลิ่นเหม็น พร้อมใช้น้ำดับควันไฟที่บ่อขยะทุกวัน
(เข้าชม : 33)
วันที่ 12 ม.ค.65 เวลาประมาณ 03.10 น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.วังชัย ร่วมกับ อบต.ทรายมูล และ อบต.บัวใหญ่ ได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ ที่บ้านโนนหัวช้าง บ้านเลขที่ 23 ม. 13 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง
(เข้าชม : 360)
เทศบาลตำบลวังชัย นำโดยนายกเทศมนตรี งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ร่วมด้วย เทศบาลลำน้ำพอง เทศบาลตำบลน้ำพอง และโรงงานน้ำตาลขอนแก่น ร่วมกันระงับเหตุเพลิงไหม้ที่โรงสีเก่า (เลี่ยงเซ่งไถ่) ชุมชนประชานิมิต จนควบคุมได้ (วันที่ 10 ม.ค.65)
(เข้าชม : 30)
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ 2 ราย ได้แก่ นายประสิทธิ์ ทำมา นางประชุณท์ ฤทธิ์แก้ว และ ทต.วังชัย ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ รพ.สต.พังทุย อบต.พังคุย ออกดูสถานที่จริง
(เข้าชม : 133)
งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ เยี่ยม นางประชุณ ฤทธิ์แก้ว ที่ รพ.น้ำพอง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น วันที่ 17 ธันวาคม 2564
(เข้าชม : 45)
งานทะเบียนราษฎร์ ออกให้บริการรับแจ้งตายนอกสถานที่ ณ วัดหนองนกเขียน วันที่ 15 ธันวาคม 2564 จำนวน 3 ราย(นางทอง อินทรีย์ นายจันทศิลป์ ศรีชาติ และ นายทองแผ่น จันทาทุม)
(เข้าชม : 44)
งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลและขอความยินยอม ในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ของผู้พิการชุมชนศรีบุญเรือง วันที่ 30พ.ย.64
(เข้าชม : 50)
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลวังชัย ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดศูนย์พักคอยฯ เพื่อเตรียมเปิดการเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(เข้าชม : 85)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
999 หมู่ 10 ถนนมุขศิริพูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-431508 โทรสาร. 043-431508
Admin Login