• นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
54   คน
สถิติทั้งหมด
181242   คน
เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2557
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

ผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การประเมินความเสี่ยง(สินบน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แบบ ปค.5 ปีงบประมาณ2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ปค.4 ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ควบคุมภายใน ปค.1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ตั้งกรรมการประจำศูนย์ร้องเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนป้องกันการทุจริต ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
จัดต้้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เอกสารแนบประกาศ วันที่18 ม.ค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จงานปี 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนระยะเวลาปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ลดขั้นตอนงานทะเบียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ลดขั้นตอนงานทะเบียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศจรรยาบรรณข้าราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
โครงการลดระยะเวลาและขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แบบ ปย.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แบบ ปย.1รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การประเมินความเสี่ยงตามแบบ ปอ.2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การควบคุมภายในตามแบบ ปอ.1 ปส ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การควบคุมภายในตามแบบ ปอ.3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Learning Organization : LO) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
โครงการลดขั้นตอน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนแม่บท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประวัติคณะผู้บริหารและพนักงาานเทศบาลตำบลวังชัย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


999 หมู่ 10 ถนนมุขศิริพูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-431508 โทรสาร. 043-431508
Admin Login