• นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
11   คน
สถิติทั้งหมด
158923   คน
เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2557
จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแนบประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 พฤศจิกายน 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 พฤศจิกายน 2565 )
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 03102565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 เมษายน 2566 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มีนาคม 2566 ปีงบฯ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 เมษายน 2566 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ปีงบฯ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 มีนาคม 2566 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มกราคม 2566 ปีงบฯ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 กุมภาพันธ์ 2566 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 มกราคม 2566 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ปีงบฯ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 มกราคม 2566 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ปีงบฯ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 ธันวาคม 2565 )
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 มกราคม 2566 )
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 มกราคม 2566 )
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศ่บาลตำบลวังชัย คสล. 1 ชั้น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30032566 )
ตารางแนบท้ายประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด. 5) ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 ตุลาคม 2564 )
ประกาศแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 ตุลาคม 2564 )
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 ธันวาคม 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 กันยายน 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 กันยายน 2565 )
เอกสารแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 กันยายน 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจักจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 กันยายน 2565 )
เอกสารแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 2 กันยายน 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 กันยายน 2565 )
เอกสารแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำเดือน กรกฏาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 สิงหาคม 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจักจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 สิงหาคม 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 กรกฎาคม 2565 )
เอกสารแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำเดือน มิถุนายน 2565 ( 4 กรกฎาคม 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก เดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 กรกฎาคม 2565 )
เอกสารแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 มิถุนายน 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก เดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 มิถุนายน 2565 )
เอกสารแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 พฤษภาคม 2565 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


999 หมู่ 10 ถนนมุขศิริพูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-431508 โทรสาร. 043-431508
Admin Login