• นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
69   คน
สถิติทั้งหมด
181257   คน
เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570 ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย เรื่อง การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศงบ 64
ประกาศใช้งบ 64 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผน 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผน 5 ปี (2561-2565)แก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่1
ประกาศประเมินผลแผน พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงานปี 2563
แผนการดำเนินงานปี 2563
งบประมาณ พ.ศ.2563
แผนพัฒนา 5ปี (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนา 5ปี (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศใช้ แผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนดำเนินการ 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศใช้แผน 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศใช้งบ 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนดำเนินงาน 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนปี60-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวังชัย พ.ศ.2559-2563
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


999 หมู่ 10 ถนนมุขศิริพูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-431508 โทรสาร. 043-431508
Admin Login