• นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
66   คน
สถิติทั้งหมด
145658   คน
เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2557
ข้อมูลสำหรับประชาชน

ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
สรุปรายงานโครงการสำรวจความพึงพอใจในการบริการงานทะเบียนราษฎร 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
สถิติการให้บริการประชาชน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
สรุปรายงานโครงการจองคิวระบบทะเบียนออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA)ทต.วังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือสำหรับประชาชนงานทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
สรุปรายงานโครงการสำรวจความพึงพอใจการบริการงานทะเบียน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แต่งตั้งรองนายก เลขา ที่ปรึกษา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คำสั่งแบ่งงานเทศบาลตำบลวังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการจัดทำประชาพิจารณ์ โครงการชุมชนปลอดถังขยะ ปี 2564
ประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ตั้งกรรมการช่วยเหลือประชาชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาฃน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มอบอำนาจงานทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มอบอำนาจงานทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คำสั่งมอบหมายช่องทางสื่อสาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข - แมว พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประเมินพึงพอใจงานทะเบียน 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มอบหมายงานให้รองปลัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มอบหมายงานให้รองปลัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือสำหรับการรับบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการขออนุญาตปลูกสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนงานลำดับขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แบบตรวจสถานประกอบการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


999 หมู่ 10 ถนนมุขศิริพูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-431508 โทรสาร. 043-431508
Admin Login