• นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
194   คน
สถิติทั้งหมด
189871   คน
เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2557
ข้อมูลสำหรับประชาชน

สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แสดงการการเข้าสู่ช่องทางแจ้งเรียนร้องเรียนการทุจริตฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แสดงการการเข้าสู่ช่องทางแจ้งเรียนร้องเรียนการทุจริตฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือ/แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
สรุปรายงานโครงการแบบสำรวจความพึงพอใจในการบริการงานทะเบียนราษฎรออนไลน์ ปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประชุมจัดระเบียบตลาดสด และผลจากการประชุม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับเต็ม)
สถิติผู้รับบริการ สำนักทะเบียน ทต.วังชัย ปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือประชาชน ระบบการแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(หน้าบทสรุปสำหรับผุ้บริหาร) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
สรุปรายงานโครงการสำรวจความพึงพอใจในการบริการงานทะเบียนราษฎร 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
สถิติการให้บริการประชาชน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
สรุปรายงานโครงการจองคิวระบบทะเบียนออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA)ทต.วังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือสำหรับประชาชนงานทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
สรุปรายงานโครงการสำรวจความพึงพอใจการบริการงานทะเบียน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แต่งตั้งรองนายก เลขา ที่ปรึกษา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คำสั่งแบ่งงานเทศบาลตำบลวังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการจัดทำประชาพิจารณ์ โครงการชุมชนปลอดถังขยะ ปี 2564
ประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ตั้งกรรมการช่วยเหลือประชาชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาฃน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มอบอำนาจงานทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มอบอำนาจงานทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คำสั่งมอบหมายช่องทางสื่อสาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข - แมว พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประเมินพึงพอใจงานทะเบียน 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มอบหมายงานให้รองปลัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มอบหมายงานให้รองปลัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือสำหรับการรับบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการขออนุญาตปลูกสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนงานลำดับขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แบบตรวจสถานประกอบการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


999 หมู่ 10 ถนนมุขศิริพูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-431508 โทรสาร. 043-431508
Admin Login