• นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
194   คน
สถิติทั้งหมด
189871   คน
เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2557
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการดำเนินงานความเสี่ยงการทุจริต รอบ6เดือนของปี พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนบริความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยง ปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ปีงบ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลตามนโยบายพัฒนาบุคลากร ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ผลการพัฒนาทรัพยากร ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศแผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศแผนสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศจรรยาบรรณข้าราชการ 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการขัับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนกำหนดนโยบายการพัฒนา ทต.วังชัย-2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
กิจกรรมสร้างความผูกพัน ส่งเสริมกำลังใจและสร้างแรงจูงใจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศแผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ประกาศจรรยาบรรณข้าราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตค ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย เรื่อง การกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานการพัฒนาเทศบาลตำบลวังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


999 หมู่ 10 ถนนมุขศิริพูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-431508 โทรสาร. 043-431508
Admin Login