• นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
191   คน
สถิติทั้งหมด
189868   คน
เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2557
สำนักปลัดเทศบาล


ชื่อ - นามสกุล :
นางธิราวัลย์ ดวงคำรัตน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ : 0-4343-1413 ต่อ 10
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางสุขใจ สิริจงวัฒนา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เบอร์ติดต่อ : 089-712-9906
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางธิดารัตน์ หาปัญนะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์ติดต่อ : 0819641724
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายวีระศักดิ์ การถัก
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายชัยฤทธิ์ แสงสว่าง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวรัศมี กลางหล้า
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายกฤษกร สิงมูล
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : ๐๙๔-๙๔๕๔๖๓๙
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
่จ.อ.สังข์ทอง จังพล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : ๐๙ ๔๘๒๑ ๐๙๗๕
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางปรวรรณ ยศไกร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายชัชวาล มิเถาวัลย์
ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายจรูญ ศรีแสง
ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญส่ง กองสูข
ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายเดชา เพี้ยนสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางอรวีย์ จำปาจูม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายไพวัลย์ พลไชยมาตย์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญมา นิตุทอน
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
999 หมู่ 10 ถนนมุขศิริพูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-431508 โทรสาร. 043-431508
Admin Login