• นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
66   คน
สถิติทั้งหมด
145658   คน
เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2557

ตารางแนบท้ายประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด. 5) ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 ตุลาคม 2564 )
ประกาศแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 ตุลาคม 2564 )
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 ธันวาคม 2565 )
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 2 ธ.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 กันยายน 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 กันยายน 2565 )
เอกสารแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 กันยายน 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจักจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 กันยายน 2565 )
เอกสารแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 2 กันยายน 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 กันยายน 2565 )
เอกสารแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำเดือน กรกฏาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 สิงหาคม 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจักจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 สิงหาคม 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 กรกฎาคม 2565 )
เอกสารแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำเดือน มิถุนายน 2565 ( 4 กรกฎาคม 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก เดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 กรกฎาคม 2565 )
เอกสารแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 มิถุนายน 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก เดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 มิถุนายน 2565 )
เอกสารแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 พฤษภาคม 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจักจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 พฤษภาคม 2565 )
ตารางแนบท้ายบันทึกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 เมษายน 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 เมษายน 2565 )
ตารางแนบท้ายบันทึกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 มกราคม 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 มกราคม 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 ตุลาคม 2564 )
เอกสารแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 เมษายน 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 เมษายน 2565 )
เอกสารแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 มีนาคม 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 มีนาคม 2565 )
เอกสารแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 กุมภาพันธ์ 2565 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


999 หมู่ 10 ถนนมุขศิริพูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-431508 โทรสาร. 043-431508
Admin Login