• นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
197   คน
สถิติทั้งหมด
189874   คน
เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 เมษายน 2564 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 เมษายน 2564 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 กุมภาพันธ์ 2564 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29 มกราคม 2564 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. ถนนชุมชนวังเกิ้ง 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 มกราคม 2564 )
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. ถนนมุขศิริพูล ซอย 1 ชุมชนศรีประเสริฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24 ธันวาคม 2563 )
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. ถนนบึงห้วยซัน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 ธันวาคม 2563 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโรงสูบน้ำเติมรถดับเพลิง และติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ พร้อมวางท่อเมนกระจายน้ำที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14 ธันวาคม 2563 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนชุมชนวังเกิ้ง 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14 ธันวาคม 2563 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนซอยบูรพา อวย 1 ชุมชนหนองนกเขียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธันวาคม 2563 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนสระหนองคูถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธันวาคม 2563 )
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย เรื่อง ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21 เมษายน 2563 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุุ้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 เมษายน 2564 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุุ้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 เมษายน 2564 )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 เมษายน 2564 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 มีนาคม 2564 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุุ้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15 กุมภาพันธ์ 2564 )
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 มีนาคม 2564 )
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 กุมภาพันธ์ 2564 )
รายงานประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12 มกราคม 2564 )
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12 มกราคม 2564 )
รายงานประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12 มกราคม 2564 )
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12 มกราคม 2564 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุุ้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 ธันวาคม 2563 )
รายงานประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 5 พฤศจิกายน 2563 )
รายงานสรุปผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 กันยายน 2563 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุุ้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 กันยายน 2563 )
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 กันยายน 2563 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 กันยายน 2563 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 กรกฏาคม 2563 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


999 หมู่ 10 ถนนมุขศิริพูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-431508 โทรสาร. 043-431508
Admin Login